Air Cleaner Nut Black-Chrome Tri Bar Large 1/4-20 Thread

part no.PFEAF-5980

$7.15
Air Cleaner Nut Black-Chrome Tri Bar Small 1/4-20 Thread

part no.PFEAF-5979

$7.15
Air Cleaner Stud Stud Kit, 5in. with adaptor

part no.PFEAF-69501

$14.30
Air Filter Assembly Black Fins Oval 12 x 2

part no.PFEAF40050

$102.70
Air Filter Assembly Black Fins Oval 15 x 2

part no.PFEAF48050

$115.70